Alkotói pályázat ‘56 emlékére

Információ: Gróf I. Festetics György Művelődési Központ
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. | Tel.: 83 / 341 545
Tel.: 30 / 469 7713 | www.hevizgaleria.hu
A programokon mindenki saját felelősségére vesz részt!
A változtatás jogát fenntartjuk! Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

Alkotói pályázat ‘56 emlékére

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár
és Muzeális Gyűjtemény rajz és vizuális művészeti valamint irodalmi pályázatot hirdet!
A pályázat címe: ’56 – alkotói pályázat 1956. október 23. emlékére

Olyan alkotásokat várunk: amelyek bemutatják az 1950-es éveket, ezen évek hangulatát.
Azt az időszakot, mely az 1956 október 23-án kirobbant forradalomig vezetett.
Pályázni két kategóriában lehet: Rajz és vizuális művészetek, valamint irodalmi.
Rajz és vizuális művészetek kategóriában technikai megkötések nélkül várunk alkotásokat.

Technika: Szabadon választott, akár digitális technikával készített alkotásokat várunk. A pályázatban résztvevők fejenként
egy művet, vagy egy tematikailag és képileg szorosan egymáshoz kötődő képsorozatot küldhetnek be.
Méret: minimum A/4, maximum B/2, vagy 50x50x50cm befoglaló méret

Beküldés módja: A papír, vászon stb. alapú alkotásokat kiállítható állapotban, kizárólag postai úton, vagy személyesen fogadjuk a 8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. címen.
A borítékra írják rá „’56”. A digitális műveket postai úton, valamilyen adathordozón és digitális formában is kérjük eljuttatni az intézmény címére:
8380 Hévíz, Rákóczi u. 17-19. (A borítékra írják rá „’56”) illetve a muzeum@hevizgaleria.hu
e-mail címre.
(Tárgymegjelölés: „’56”) A pályázók közül, a rajz és vizuális művészetek kategóriában érkezett művek közül, 12 pályázó pályaművét kiállítjuk az Intézmény időszaki kiállítótermében.
Irodalmi kategóriában műfaji megkötés nélkül várunk műveket, azonban a beadott alkotás terjedelme nem haladhatja meg a 6.000 karaktert. A pályázatban résztvevők egy művel, vagy egy tematikailag és gondolatilag összetartozó sorozattal pályázhatnak, pl. egy versciklus, vagy képsorozat.
A pályázók közül az első három helyezett művet, a kiíró publikálja.

Határidő: 2016. október 6-ig várjuk a műveket.
Résztvevők köre: A pályázaton azok vehetnek részt, akik 2016. január 1. előtt betöltötték a 14. életévüket.
A pályamű mellett, külön lapon kérjük feltüntetni, a pályázó nevét, életkorát, az alkotás címét és technikáját.
A részvételhez a pályázónak meg kell adnia nevét, címét, telefonszámát, e-mail* címét. A pályázó az alkotás
beküldésével mint ráutaló magatartással elfogadja azt, hogy az eljuttatott mű a saját munkája, publikálatlan,
továbbá hogy a hasznosítás jogát / vagyoni jog / teljeskörűen, ellenszolgáltatás és időkorlát nélkül átruházza a pályázat kiírójára és a művel kapcsolatos felhasználói jogáról lemond, a pályázat kiírójának javára.

DÍJAK:
Kategóriánként díjazunk három-három alkotást.
• Első díj – Belépő és koncertjegyek az Egregyi Múzeumba, a Fontana Filmszínházba
és a kiíró által szervezett előadásokra, továbbá 70.000 Ft
• Második díj – Családi mozi belépő csomag, és belépő az Egregyi Múzeumba négy személyre, továbbá 15.000 Ft
• Harmadik díj – Festetics ajándékcsomag és belépő az Egregyi Múzeumba négy személyre, továbbá 10.000 Ft

• Facebook díj – kategóriánként külön. A beérkezett pályaműveket az Intézmény folyamatosan tölti fel Facebook oldalára.
A legtöbb like-ot elnyert pályamű különdíjban részesül, melyről a Hévízi Múzeum facebook oldalán tájékoztatjuk az érdeklődőket.
Bírálat módja: A műveket háromtagú, szakérőkből álló zsűri fogja elbírálni.
A Facebook díjakat a legtöbb like-ot kapott alkotások fogják megkapni. A szavazás zárása: 2016. október 20. 09.00

A résztvevők pályázati anyaguk elküldésével elfogadják a pályázati feltételeket. A pályázat kiírója műveket nem küld vissza,
és nem őriz meg. Csak azokat a pályaműveket tudjuk elfogadni, amelyek határidőben beérkeznek.
A díjazottakat telefonon értesítjük.

Bővebb információ: www.hevizgaleria.hu

Alkotói pályázat '56 emlékére