A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása

A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozicionálása
GINOP-1.3.4-17-2018-00001

Konzorciumvezető: Magyar Turisztikai Ügynökség

Konzorciumi tagok:
-Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány
-Visit Hungary Nemzeti Turisztikai Szervezet Nonprofit Zrt.
-Balatoni Turizmus Szövetség
-Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
-Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.
-Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület

Támogatási összeg: 1 000 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100%
Projekt tervezett befejezésének dátuma: 2022.09.30.

A Balatoni kiemelt turisztikai fejlesztési térség hosszú távú célja: A Balaton desztináció váljon a belföldi utazó közönség számára Magyarország elsődleges családi üdülő régiójává, a külpiacokon egységes desztinációként jelenjen meg, továbbá magas színvonalú szolgáltatásaival kedvelt úti cél legyen.
A stratégiai célok elérése érdekében a releváns turisztikai termékekre vonatkozó mélységi, a térség fejlesztési irányait meghatározó elemzéseken, a meglévő vonzerőkre alapozott egyedi, meghatározott célcsoportokra fókuszáló térségi program- és csomagajánlatok előkészítésén túl a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség márkázását elősegítendő, a termékfejlesztés részeként tematikus, új kínálati elemek jönnek létre hozzájárulva a kulturális kínálat színesítéséhez. A desztináció fő profiljának megfelelően családbarát stratégia készül, meghatározó projektelem a helyi termékek integrálása a turizmusba – a desztináció egyedi gasztronómiai karakterének meghatározása, a helyi alapanyagok felhasználásának erősítése és az autentikus gasztronómiai kínálat létrehozása -, tekintve, hogy a hazai gasztro forradalom egyik központja a Balaton.

A projekt előrehaladása

A projektben vállalt menedzsment feladatok megvalósítását a konzorciumvezető saját teljesítés keretében végzi, megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósítók foglalkoztatásával. A projekt előrehaladtával valamennyi vállalt stratégiai és termékfejlesztési tevékenység megvalósult. Elkészült a turisztikai térség ismertségének és márkapozíciójának felmérése, valamint lezárultak a térségi arculat- és márkastratégia kialakítására irányuló feladatok. 2021 őszétől 2022 szeptemberéig kerülnek megrendezésre a minőségi szolgáltatásfejlesztés, és a versenyképesség javítását célzó különböző témakörben tervezett rendezvények, workshopok. Jelenleg a desztinációs márkastratégiára épülő, széleskörű marketing és kommunikációs tevékenység közbeszerzési előkészítése zajlik.

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Np. Kft. részfeladatai

A projekt részeként a Nyugat-Balatoni Kft. mint kedvezményezett két tanulmányt készít el:

A balatoni kártyarendszer bevezetését előkészítő tanulmány
A pályázati konstrukció egyik fő célja az egyes desztinációk területén a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősítése, illetve a meghatározott célok érdekében a tartós partnerség kialakítása a szereplők között, amelynek egyik meghatározó eszköze a turisztikai kedvezménykártya rendszer kialakítása.
A kártya sikeres bevezetését előkészítő tanulmány az alábbi szakmai tartalom mentén került elkészítésre:
-Turisztikai kártyák jelentősége
turisztikai kártyatípusok és jellemzőik
belföldi és nemzetközi viszonylatban ismert turisztikai kedvezménykártya típusok és működésük
kutatási eredmények bemutatása
turisztikai kártya bevezetésével elérhető célok és előnyök
-A Balaton desztinációs turisztikai kártyarendszere
a Balatonnál jelenleg működő kártyák ismertetése
a desztinációs turisztikai kártyarendszerrel szembeni elvárások
javaslat a balatoni kártyarendszer modelljére

A részprojekt státusza: megvalósult. (2020. november)

Garantált programok bevezetését megalapozó tanulmány
A részprojekt célja a Balaton térségében elérhető garantált programok kínálatának bemutatása és a teljes desztinációt lefedő, termék- és szezonspecifikus hiánypótló garantált programok bevezetését megalapozó tanulmány elkészítése.
A tanulmány
-felméri a meglévő programstruktúrát,
-javaslatot tesz azok fejlesztésére, újak bevezetésére, továbbá
-tartalmazza a garantált program bevezetéséhez szükséges előkészítő munkálatokat.

A részprojekt státusza: megvalósult (2021. december)

Támogatási összeg: 19.198.100.-Ft
Támogatás mértéke 100%