Historia sochy Györgya Festeticsa

Historia sochy Györgya Festeticsa

Historia sochy Györgya Festeticsa v Keszthelyi a sôch na hlavnom namestí.

Socha Györgya Festeticsa viackrát zdobila hlavné námestie v Keszthelyi.

V roku 1902 odhalili stojacu sochu Györgya Festeticsa, ktorú potom v roku 1948 odstránili.Na jeho miesto v.r.1952 postavili pomník sovietských vojakov, ktorý v r. 1956 zbúrali a opäť umiestnili sochu Festeticsa, ktorá do tejto doby ležala v pivnici múzea Balaton a následne ktorú v.r.1957 opäť odstránili. Györgya Festeticsa síce v šeťdesiatych rokoch rehabilitovali, napriek tomu jeho socha sa nesdostala späť na pôvodné miesto nakoľko na toto miesto už chystali ďalší pomník, ktorého však odvial vietor dejín. Na námestí – jedine v Keszthelyi – stál aj pomník revolúcie z roku 1956. V súčasnej dobe tam stojí socha kráľovského povereníka Laczkfyho na koni.

Sochu Györgya Festeticsa môžeme vidieť pri vchode do kaštiela.

3.júna 2006 v meste odhalili sochu sediaceho grófa I.Festeticsa Györgya, ktorá je obľúbenou sochou nielen obyvateľov mesta, ale aj turistov. Autorom diela je Farkas Ferenc Herman, nositeľ vyznamenania Lipót.

Fotografie sochy Györgya Festeticsa

Mapa