Pamätná izba Júlie Szendrey

Pamätná izba Júlie Szendrey

Bola múzou básnika Sándora Petőfiho, inšpiráciou jeho najkrajších ľúbostných básní.

Narodila sa v r. 29.12.1829 v Keszthelyi.Mala sestru i brata. Jej otec Ignác Szendrey na Feštetičovom panstve zastával funkciu hospodára. V keszthelyi bývali krátko, 1-2 roky. Pamätnú izbu spolu zriadili:Petőfiho Literárny múzeum, Spolok žien pre Balaton, Fakulta Georgikon Univerzity Pannon a Mestská samospráva mesta Keszthely.

Fotografie z pamätnej izby Júlie Szendrey

Mapa