Niekdajšia budova Mestského úradu

Niekdajšia budova Mestského úradu

Niekdajšia budova Mestského úradu sa nachádza na pešej zóne pod súpisným číslom 28, bola postavená v roku 1887. Mestský erb, ktorý sa nachádza na budove, odkazuje jej pôvodnú funkciu.

V súčasnosti budova dáva domov kultúrnemu stredisku, ktorá nesie meno Károlya Goldmarka.

V prístupových priestoroch do budovy na mramorových tabuliach sa môžeme zoznámiť rodákmi, ktorí preslávili mesto Keszthely.

Fotografie niekdajšieho Mestského úradu

Mapa