Sinagóga – Keszthely

Sinagóga - Keszthely

Budovu sinagógy nájdeme na nádvorí Pethőho domu v Keszthely-i.

Postavili ho okolo r.1780 podľa projektov Festeticsovho dvorného staviteľa Kristófa Hofstättera.

Fotografie zo Sinagógy

Mapa