Spa, Zdravie

Spa, Zdravie

V tomto zrýchlenom svete ľudia čoraz viac si uvedomujú, že udržanie zdravia, alebo privrátenie zdravotného stavu je neoddelitelnou súčasťou žiť plným životom.

Zdravotný turizmus v tomto meste prevažne sa opiera na liečivú vodu. Vďaka liečivej vode stojí tu široký sortiment liečivých procedúr, ako kúpeľné kúry a rôzne liečenia vo vode.Kúry sú zostavené odborným lekárom a sú takpovediac šité na konkrétneho pacienta.

K vode priamo sa neviaže, ale k liečeniu ako tvorivá súčas,ť patria rôzne druhy masážov, ktoré spolu podporujú účinky liečivej vody a bahna.

Vďaka zloženia a rozmanitosti vody liečivé kúry slúžia predovšetkým pri liečbe ochorenia pohybového ústrojenstva ale aj pri iných chorobách.