Dom Dongó

Dom Dongó

Dom Dongó sa nachádza v ulici Sopron na rozhraní obci Keszthely a Malý Keszthely oproti starej budovy STK / ambulancia /.

Dom bol postavený v barokovom štýle. Svoj názov dostal od mena osoby, ktorá v tomto dome po II. svetovej vojne dlhší čas prevádzkoval trafiku.

Dom dlhé roky chátval. Ani pamiatkárskemu ústavu sa nepodarilo z finančných dôvodov jeho rekonštrukcia. Napokon ho zrekonštruoval Spolok Lˇudových remeselníkov pôsobiaci v župe Zala, a ktorí ho aj vlastní.

V letnom období pôsobia tu ľodoví remeselníci ako drevorezbári, tkáčki, košíkári, hračiari, zhotovitelia kraslíc a podobne. Návštevníkov v lete privítajú a kto má záujem môže si aj vyskúšať tieto remeslá, a jednolivé výrobky môže si zakúpiť. Oplatí sa sledovať ich programy, lebo v letnom prázdninovom období je to veľmi zaujímavé pre deti.

Fotografie Domu Dongo

Mapa