Pomník Helikon, Park Helikon

Pomník Helikon, Park Helikon

Gróf Festetics Tasziló v r. 1883 venoval priestranný háj Helikon do stáleho užívania mesta Keszthely.

Ešte v tom období podľa požiadaviek doby nechal prerobiť na krásny park a zaviazal sa ho aj udržovať.

Hlavná pešia zóna parku Helikon sa priamo – čiaro ťahá od ulice Balaton až na pobrežie Balatonu, k pláži a prístavu. Vedľa pešej zóny na 8 stĺpoch stojí kupola – je to pomník , ktorý v roku 1921 / kôli vojne trošku oneskorene/ postavili na 100 výročie novodobých Helikonských osláv.

Fotografie z parku Helikon a z pomníka v meste Keszthely

Mapa