Prehlásenie o ochrane údajov

Nonprofit s.r.o. – Turistická Kancelária Západného Balatonu je majiteľom autorského práva všetkých informačných materiálov, ktoré uverejňuje na svojej webovej stránke. Podnikanie rešpektuje autorské práva a z tohto dôvodu na svojej webovej stránke bez povolenia nepoužíva duchovný produkt iných a úmyselne neporušuje súvisiace zákony. V prípade, že Vy zistíte opak oslovte nás, aby sme porušenie zákona čím skôr odstránili.

Vy máte právo našu webovú stránku www.west-balaton.hu čítať, z nej vytlačiť resp. na nosiče údajov zaznamenať kópie, ale výlučne len pre Vaše potreby, a nie pre komerčné účely. Majiteľ webovej stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek, ako uzná za vhodné, bez predošlého upozornenia zmeniť opraviť resp. modifikovať obsah stránky.