časť Fenékpuszta

časť Fenékpuszta

Tento geografický priestor Rímske vojská obsadili v roku 15 pred naším letopočtom.

Domorodí kelťania prevzali zvyklosti Rimanov.V tomto zohrala úlohu aj tá skutočnosť, že toto teritorium sa rozprestieralo na dôležitej obchodno-vojenskej ceste čo spájalo Adriu s Dunajom, kde už v 1.storočí žili italskí obchodníci.

V 4.storočí nášho letopočtu sa tu vybudoval veľký obranný objekt, ktorý mal za úlohu brániť tu žijúcich obyvateľov a súčasne brániť sever Itálie. Tento obranný objekt už svojimi rozmermi / plocha 400 x 400 m, hrúbka stien 2,6m, 44 obranných veží / budil u nepriateľa rešpekt. Aj napriek tomu viackrát bol obliehaný, a z novu a z novu opravený. Neodolal sa útoku staromadˇarov a jeho zničenie sa datuje práve na obdobie príchodu Hunov.

Pri návšteve Fenékpuszty navštívte aj vtáčiu kliniku, ktorá sa nachádza niekoľko 100 metrov od rímskych zrúcanín.

Fotografie zo zrúcanín

Mapa

My location
Get Directions