časť Fenékpuszta

časť Fenékpuszta

Tento geografický priestor Rímske vojská obsadili v roku 15 pred naším letopočtom.

Domorodí kelťania prevzali zvyklosti Rimanov.V tomto zohrala úlohu aj tá skutočnosť, že toto teritorium sa rozprestieralo na dôležitej obchodno-vojenskej ceste čo spájalo Adriu s Dunajom, kde už v 1.storočí žili italskí obchodníci.

V 4.storočí nášho letopočtu sa tu vybudoval veľký obranný objekt, ktorý mal za úlohu brániť tu žijúcich obyvateľov a súčasne brániť sever Itálie. Tento obranný objekt už svojimi rozmermi / plocha 400 x 400 m, hrúbka stien 2,6m, 44 obranných veží / budil u nepriateľa rešpekt. Aj napriek tomu viackrát bol obliehaný, a z novu a z novu opravený. Neodolal sa útoku staromadˇarov a jeho zničenie sa datuje práve na obdobie príchodu Hunov.

Pri návšteve Fenékpuszty navštívte aj vtáčiu kliniku, ktorá sa nachádza niekoľko 100 metrov od rímskych zrúcanín.

Fotografie zo zrúcanín

Mapa