Keszthely

Festetics Palace - Discover this beautiful Baroque building, Hungary's third largest castle, symbol of Keszthely

slide 5

Keszthely

Pedestrian area - Take a walk in the most illustrious part of Keszthely, and enjoy the view of the antique buildings

slide 6

Keszthely

Wharf spa - Relax in the “capital of the largest lake beach”, on the completely renovated “wharf spa”

slide 7

Keszthely

Exhibition of Trophies and Historical Model Railway - visit Europe biggest model railway and the famous trophy collection in the citys newest museum

slide 8

Pešia zóna

Pešia zóna

V stredoveku v Keszthelyi bola len jedna ulica, tá dnešná Hlavná ulica.

Na konci severnej časti ulice stojí dom zemepána , ktorý v 15 storočí patril rodine Gersei-Pethő, neskôr rekonštruovanný dostal sa do majetku Festeticsovcov. Bola to tzv. Mocenská oblasť u mesta.

Pozdĺž pešej zóny

Vychádzajúc dekoratívnou bránou kaštieľa sa dostávame na ľahko zapamätateľnú ulicu Kastély. Na tejto ulici stoja celkom v zachovalom stave budovy z 18. storočia, ktoré v tom období slúžili aj ako rodinné domy pre vtedajších úradníkov Festeticsového panstva. Budova pod č.5 slúžila ako rodinný dom pre hlavného dôstojníka. Idúc ďalej na rohu ulice Georgikon stojí budova bývalého hotela Amazon, neskôr dostal aj meno Sloboda. Je známa tým,že je najstarším hotelom v meste / v súčasnosti nie je v prevádzke /. V roku 1798 ubytoval sa tu aj známy maďarský básnik Csokonai Vitéz Mihály.

Pešia zóna v minulosti, ale i teraz bola a je najvznešenejšou časťou mesta. Z terasy niekoľkých kaviarní môžeme obdivovať historické budovy. Na budovách môžeme pozorovať ako sa tu znášajú rôzne štýli od klassicizmu , cez barokový, secesný až po eklektický štýl. Budova pod č.28 z roku 1887 je niekdajšie sídlo Mestského úradu čo dáva na známosť aj erb mesta na budove. Dnes tu sídli kultúrne stredisko Károlya Goldmarka.

Na rozhraní ulíc Pešia zóna a Széchényi stojí rožná budova , ktorá desaťročia fungovala ako pohostinský podnik – kaviareň a hotel Korona. Od roku 2005 bola v prevádzke ako reštaurácia pod názvom Gösser. V súčasnosti v jednej časti funguje banka CIB, v druhej časti je obchod potravín.

Fotografie z Pešej zóny

Mapa

Keszthely
Kossuth Lajos utca