Liečenie vtákov na ornitologickej Klinike

 Liečenie vtákov na ornitologickej Klinike

Neďaleko, asi 7 km-ov, od mesta Keszthely v Fenékpuszte sa nachádza ornitologická a repatriálna stanica.

Nájdeme tu jedinečnú zbierku vtáčích vajec a hniezd.

Stanicu založila v r.1985 Skupina Maďarskej Ornitologie a Prírodnej rezervácie župy Zala. Od roku 1987 každé leto sa deje okrúžkovanie vtákov a od jesene 2005 pravidelne, behom celého roka.

Podstata okrúžkovania spočíva v tom, že ornitológovia môžu sledovať sťahovanie vtákov.

Na stanici proces okrúžkovania môže sledovať každý záujemca.

Repatriálna stanica sa zaoberá zachraňovaním vtákov.

Fotografie z ornitologickej stanice

Mapa