Turistická informačná kancelária – Vonyarcvashegy

Všeobecné informácie:
Adresa:
8314 Vonyarcvashegy, Kossuth ul. 42.
Tel.:
00 36 83 348-253
Fax:
00 36 83 548-021
Email: vonyarcvashegy@tourinform.hu
Otváracia doba:(od 15.júna do 31.augusta)

Kancelária v prenesonom slova zmysle je ako privítacia miestnosť regiónu. Kolektív pracovníkov kancellárie podáva vždy aktuálne informácie o kultúrnych programoch , podujatiach, doprave, rôznych službách a pod.

Turisti si môžu zakúpiť mapy, sprievodcu turistov, pohľadnice, turistické karty ,lístky na rôzne podujatia, môžu si zarezervovať ubytovanie a pod.
Druhou nemenej dôležitou úlohou kancelárie je získanie a prenes nových turistických údajov do databázy firmy Magyar Tourizmus a.s. Takto získané informácie, údaje z jednotlivých kancelárií tvoria turistickú databázu zvanú ONTIR , ktoré je základom informačného procesu systému.

Okrem týchto činností kancelárie vykonávajú aj úlohy turistického marketingu. Pracovníci kancelárie sa pravidelne zúčastňujú významných podujatí, odborných výstavách , kde reprezentujú svoj región. Spracovávajú a vydávajú rôzne prospekty, programové zošity, kalendáre podujatí a pod.