Reformátsky kostol

Reformátsky kostol

Z hľadiska stavebného umenia je reprezentantom ďalšieho vidieckeho staviteľstva z radov kalvinistických kostolov.

Vysvätený bol 26 júna 1932, ktorého sa zúčastnil aj spisovateľ Zsigmond Moric. Stojí v stredovej vilovej časti mesta oproti háje Helikon. Architektom stavby bol Bálint Szeghalmy, ktorý tento projekt venoval bezplatne z úcty k cirkvy. Architektúra nesie prvky Sedmohradského štýlu. Staviteľom bol udatný majster Sándor Kenessey. Spolu s veriacimi svojpomocne ho postavili za 9 mesiacov. Stavba stála 57 000 pengő / maďarská mena /, na ktorú sa zložili veriaci.

Fotografie z Reformátskeho kostola v Keszthelyi

Mapa