Pešia zóna

Pešia zóna

V Hévízi ul. Rákóczi je ulicou v pešej zóne, ktorá spája ul. Széchényi / hlavná ul./ s promenádou dr.Vilmosa Schulhofa.

Na začiatku ul. Széchényi sa nachádza Turistické Informačné Centrum / Tourinform /.
Kancelária je behom celého roka otvorená, ktorá ponúka pre turistov mnohostranné informácie.Je možné aj prenájom bicykla.

Prechádzajúc ďalej na pešej zóne smerom k Hévízskemu jazeru medzi butikmi, kaviarňami, zmrzlinárňami venujme si pozornosť aj budovám, ktoré pochádzajú z roku 1920. Dnes ich vidíme v rekonštruovanom stave a majú funkciu apartmánov a kaviarní.

Uprostred pešej zóny leží budova kina /Art Mozi/, oproti vidíme námestie staršieho dr.Károlya Molla s fontánou a za ním stojí bronzová socha Károlya Molla. / v rokoch 1950 on rozvinul ťažidlový kúpeľ v Hévízi/.

Na konci ulice sa nachádzajú tzv.Zimné kúpele. V budove od r. 1968 pôsobí Liečebný Centrum, ktoré v r. 2004 obnovili a onedlho pokračujú s rekonštrukciou. Na vonkajších stenách vidíme Pantheon, v hale sa nachádza kameň, zvaný Jupiter, ktorý potvrdzuje, že už pred 2000 rokmi žili tu ľudia.

Fotografie pešej zóny

Mapa

Hévíz
Rákóczi utca