Promenáda Dr.Vilmosa Schulhofa

Promenáda dr.Vilmosa Schulhofa

Všeobecné informácie

Promenáda je otvorená celý rok. Dovolená je iba pešia premávka.

Parkovanie :

je možné na ul.Széchényi , kde je veľké parkovisko a odtiaľ za 2 min. peši sa dostanete k vchodu jazera.

Zaujímavosti promenády

Platánové stromy už v r.1900 boli vidieť na pohľadniciach.

Hévíz – promenáda dr.Vilmosa Schulhofa je časťou parku , ktorý obkolesuje Hévízske jazero.

Od konca pešej zóny, kde stojí aj budova zimného kúpela, vedie promenáda až k hlavnému vchodu jazera. Na jednej strane promenády môžeme obdivovať Hévízske jazero a platány na druhej strane historické budovy Reumatického ústavu Szent András.

Tu stojace budovy pochádzajú z roku 1870, až v roku 1900 ich rekonštruovali na dnešné dvojposchodové domy.

Každá budova má svoju históriu.

György – ház / Dom Juraja /

Je postavený v secesovom štýle, meno dostal od Györgya Festeticsa /založil základy kúpeľného mesta/.
V súčasnosti má funkciu ako budova „ A „ reumatického ústavu Szent András.

Rákóczi – ház / Dom Rákóczi /

Meno dostal od Ferenca Rákóczi II.-ho. Bol vybudovaný v roku 1863 a v tomto roku priniesli domov z Turecka jeho telesné pozostatky.
V súčasnosti má funkciu ako budova” B”reumatického ústavu Szent András.

Vila – Ella

Meno dostala od Elly Karoly, ktorá bola dcérou Tasziloa Festeticsa.
V súčasnosti má funkciu ako budova „C” reumatického ústavu Szent András.

Nasledujúca budova je jedáleň a slávnostná sieň. Táto budova bola prvá, ktorú postavili z kameňa , ktorá od začiatku 1860 rokov slúžila na ubytovanie hostí kúpeľa. V roku 1909 ju prebudovali fukcioval ako salón.
Dnes má funkciu ako slávnostná miestnosť reumatického ústavu Szent András.

Ferenc József – ház / Dom Józsefa Ferenca /

Meno dostal z tej príležitosti , že v tom roku keď dom bol vystavaný József Ferenc maďarský kráľ a rakúsky cisár zvíšil postavenie Tasziloa Festeticsa II.-ho na knieža, ktorý bol aj staviteľom domu.
Dnes má funkciu ako budova „D” reumatického ústavu Szent András.

Hetes ház / Dom č. 7./

Dom dal vystavať v roku 1870-71 Ferenc Lonkay podľa architekta rodiny Festeticsovcov, domy očíslovali a tak dostal č.7.
Dnes je v prevádzke ako hotel pod vedením Hévízgyógyfürdő np. Kft. / Hévíz Termálne kúpele as./.

Deák – ház /Dom Deák /

Pôvodné meno mal Vila Taszilo, neskoršie, po smrti kniežaťa Tasziló Festeticsa II.-ho pomenovali podľa Deáka Ferenca / bol slávnym politikom v r. 1867 / na dom Deák.

Fotografie o promenáde Dr.Vilmosa Schulhofa

Mapa

Hévíz
dr. Schulhof V. sétány