Umelecké výstavy

Umelecké výstavy

Galéria Hévíz / nám. Ferencza Deáka č.1. /

V galérii sú stále výstavy , kde od pondelka do štvrtka môžeme si obhliadnuť zbierku porcelánu, kovových škatuliek a macíkov pod názvom: Stáročné dedičstvá. Ďalej stretneme sa tu aj prácou krúžku ozdobného umenia.

Muzeálna zbierka – Hévíz / ul. Rákóczi 9. /

Nájdeme tu práce umelcov keramiky a maľby ako aj historickú medicínsku izbu. Je tu aj periodická výstava z diela žiakov Základnej a Umeleckej Školy Gyula Illésa.

Galéria Aqumarin / ul. Honvéd 14. /

V galérii sú periodické výstavy fotografií a malieb.

Galéria „ Szász Endre” / ul. Kossuth 9-11. /

Je tu výstava súčasných akademických maliarov.

Hungaléria / nám..dr.Vilmosa Schulhofa 1. /

Môžeme tu sledovať aj nakúpiť maľby súčasných akademických maliarov.

Fotografie

Mapa