Hrob Rímskeho vojaka

Hrob Rímskeho vojaka

Hrob našli v časti mesta Egregy v roku 1925 pri zemných prácach v nepoškodenom stave.

Hrob postavili z tehál s nehaseným vápnom.

Nálezy okolia svädčia o tom, že v tých časoch, tu žijúci ľudia, žili bohato. Neďaleko od kostola z čias Árpádovcov na ceste v hlinenej nádobe našli 276 ks.-ov rímskych mincí, zo 4.-ho storočia.

Fotografie hrobu

Mapa

My location
Get Directions