Sochy, pantheon

Sochy, pantheon

V tesnej blízkosti Kúpeľného jazera a hlavného vchodu nemocnice od r.2000 sa nachádza dielo sochára Jenőho Molnára s názvom Jazerná víla.

Na promenáde Vilmosa Schulhofa, smerom Zimného kúpeľa, uvidíme bustu grófa Györgya Festeticsa.

Pantheon v blízkosti kúpeľného jazera

Pantheon dalo miesto trom významným osobnostiam maďarskej literatúry ako bol spisovateľ Móricz Zsigmond básnik Csokonai Vitéz Mihály a Berzsenyi Dániel. ktorí mali s mestom významnú spojitosť. Všetci vo svojich literárnych dielach ospevujú kúpeľnú náladu mesta.

Pred Zimným kúpeľom sa nachádza Pamätník Maďarského Národného spoločenstva, ktoré mesto odhalilo 8.júna 1996.

Prechádzajúc mestom na mnohých miestach vidíme sochy známych osôb a pamätníky, ktoré dávajú mestu okrem liečivého jazera výnimočné postavenie.

Fotografie

Mapa

My location
Get Directions