Historické vilky

Historické vilky

Vila Gabi / ul.Rákóczi 15. /

Vila sa nachádza na pešej zóne. Vybudovali ju z peňazí pani Takáčovej ako aj vilky Ágnes, Olga a Tereza, ktorá sa vrátila domov z Ameriky v r. 1927. Budovy rekonštruovali v rokoch 1996-97 v pôvodnom štýle.

Vila Mayer / ul.Rákóczi 13. /

Vybudovali ju v 20.rokoch minulého storočia, pôvodne patrila rodine obchodníka, neskoršie po II.svetovej vojne mala funkciu rekreačného strediska. Po rekonštrukcie v r.1996-97. má funkciu ako apartmánový dom.

Niekdajší hotel Astoria , dnešný penzión Astoria / ul. Rákóczi 11. /

Pochádza z 20. rokoch minulého storočia dnes má funkciu penziona. Z pouličnej strane nájdeme tu aj kaviareň.

Vila Irén / alebo Párizsi / ul.Rákóczi 4. /

Vybudovali ju v r. 1932, mala funkciu pošty, do r. 1997 pôsobila tu cestovná kancelária, dnes sú tu obchody.

Vila Ilona / ul.Rákóczi 2. /

Dala ju vybudovať v r.1930 rodina Benedeková z Hévízu. V dnešných časoch pôsobí tu Tourinform / Turistická Informačná Kancelária /.

Starý obecný dom / ul. Széchényi 16. /

Pochádza z r. 1927. Vybudovali ju v neobarokovom štýle, ako obecný dom mal funkciu do 50. rokoch minulého storočia.

Vila Nyirádi / ul. József Attila 13. /

Bola vybudovaná v r. 1925. V r. 1945 vilu zoštátnili, v r. 1994 dostal do rúk pôvodného majiteľa, v r. 1999 ju obnovili.

Vila Pócza / ul. József Attila 2. /

Vybudovala ju vdova Istvána Pócza v r. 1912. Po zoštátnení mala funkciu hotela menom Béke. Od r. 1994 má funkciu polikliniky.

Dom Pákozdi / ul.Pethőfi 24. /

Meno dostal od staviteľa pána Pákozdiho, ktorý aj dom vystaval na začiatku 20.rokoch min. storočia. Po zoštátnení sa dostal do vlastnícstva Liečebného ústavu. Dnes nájdeme tu byty pracovníkov nemocnice.

Vila Imre / ul.Pethőfi 16. /

Bola postavená v r. 1930 v neobarokovom štýle.

Domov Szent József / ul.Pethőfi 8. /

Starý dom Simon vybudovali po I.svetovej vojne. V r. 1949 zoštátnili, v r. 1967 dostal do rúk cirkvi. V r. 2000 budovu obnovili , v súčasnosti budova je vo vlastnícstve Arcibiskupstva pôsobiaceho v meste Veszprém.

Vila Gyula / ul. Pethőfi 6. /

Pochádza zo začiatku r.1920, v tých časoch ju nazývali Vila Amália. Neskoršie dostal meno Gyula. Obnovili ju v r. 1999.

Vila Zsófia / ul.Park 2. /

Pochádza z 20. rokoch min. storočia.

Vila Bibi / ul.Erzsébet királyné 9. /

Vybudovali ju v 20 rokoch min. storočia, nazývali ju aj Kurtács Panzió. V r. 1933 vilu kúpil Spolok Súkromnej Poisťovne Železníc , v r. 1993 v suteréne otvorili vináreň.

Vila Pálfy / ul.Erzsébet királyné 7. /

Vybudovali ju v 20 .rokoch min. storočia. V r.1949 vilu zoštátnili, neskôr sa dostala do rúk odborovej organizácie. V rokoch 1991-94 fungovala ako časť Hotela Flavius. Neskôr vilu predali v súčasnosti pôsobia tam pohostinské podnikania.

Bývalý penzion križiackych mníšok / ul. Erzsébet királyné 5. /

Budova bola postavená v r. 1926, dnes sídli tam Mestská Polícia.

Bývalý dom Haway / ul.Erzsébet királyné 4. /

Od r.1920 budova mala funkciu hotela. Neskoršie ju prebudovali . V súčasnosti má funkciu kina.

Fotografie o historických vilkách

Mapa