Kostol srdce Ježiša

Kostol srdce Ježiša

Kostol vybudovali podľa plánu architekta Jánosa Bocskai, nachádza sa v Egregyskej čast mesta.

Zvonová veža pochádza zo začiatku 20. storočia, chrámovú loď vystavali v rokoch 1994-95. Zvonová veža pôvodne bola dvojposchodová, vystavali ju v r.1905, tretie podlažie pristavali v roku 1937. Vežu vybudovali v neorománskom štýle, má dvojité okná, nájdeme tu malý aj veľký zvon.

Malý zvon zliali na počesť Márii Magdolny. Veľký zvon dal zliať obec Egregy v r. 1937 na pamiatku 16 zosnulých hrdinov v I.svetovej vojne. Na ich pamiatku vedľa veže zasadili aj 16 ks. líp. Zo stromov dnes žije len 6 kusov. Na stene zvonovej veže umisetnili pamätnú tabuľu na počesť zosnulých hrdinov v II.svetovej vojne, na ktorej môžeme čítať mená mladých egregyských hrdinov. Neskôr tabuľu umiestnili v kostolnej záhrade.

Chrámovú loď kostola začali stavať podľa plánu architekrta Jánosa Bocskai. 22.apríľa 1995 vysvätil ho táborový biskup dr.Gáspár Ladocsi.

Fotografie

Mapa