Reformovaný kostol

Reformovaný kostol

Kostol používa na bohoslužby zbor kalvinistov a evanjelikov.

Kostol vybudovali podľa plánu architekta Bálinta Szeghalmy pochádzajúc z Nagyvárad / mesto sa nachádza na území dnešného Rumunska / v rokoch 1995-98. Mramorové ozdoby kostola pripomínajú nám maďarské reformované kostoly v Erdély / oblasť sa nachádza na úz.dnešného Rumunska/. Interiér kostola je vyhotovený podľa kalvinistických tradícií, pozoruhodné sú hlavne práce z dreva.

Pozemok daroval cirkvi poslanecký zbor mesta v r. 1994. Základný kameň kostola položili 21.júna1997. Vysvätili ho dr.Béla Harmaty evanjelický a dr.Mihály Márkus reformátsky biskup.

Bohuslužby sa konajú aj v nemeckom jazyku.

Fotografie kostola

Mapa

Hévíz
Helikon u.