Pomnik Helikon, park Helikon

Pomnik Helikon, park Helikon

Keszthely –hrabia Tasziló Festetics gaj Helikon przekazał miastu Keszthely na wieczyste użytkowanie w 1883 r.

Przekazane tereny rozporządził przekształcić w park zgodnie z ówczesnymi wymogami, następnie zobowiązał się łożyć na jego utrzymanie.
Główna aleja parku Helikon prowadzi od ulicy Balaton prosto nad brzeg Balatonu, na kąpielisko i przystań. Wzdłuż alei widnieje 8 pomników zwieńczonych kopułami, które postawiono w 1921 r. z okazji 100 rocznicy uroczystości Helikon, zorganizowanych z małym opóźnieniem powodowanym latami wojny.

Uroczystości Helikon w Keszthely

Historia uroczystości Helikon sięga 1804 r., kiedy przeżywające lata świetności szkoły literatury w gimnazjum i Georgikonie zorganizowały je po razpierwszy. Studenci ekonomii i gimnazjaliści, którzy odkryli w sobie talenty, mogli się zmierzyć w dziedzinach takich jak recytacja wierszy, czytanie czy sztuki teatralne.

Daniel Berzsenyi w 1816 r. poddał pomysł, by z Keszthely utworzyć centrum węgierskiej literatury, taki „mały węgierski Weimar”, następnie ku jego zaskoczeniu stwierdził, że jedna z publikacji Georgikona wydana jest w języku niemieckim. Hrabia György Festetics pod wpływem tego faktu zorganizował Uroczystości Helikon (12 luty 1817 – 16 luty 1819), których kolokwialnie mówiąc był głównym sponsorem. Organizatorzy i sędziowie – tj. członkowie jury, otrzymywali wynagrodzenie, a uczestnicy według zasług otrzymywali nagrody i wyróżnienia. Oprócz Berzsényiego swoją osobą zaszczycili cykl imprez znani węgierscy pisarze Kisfaludy i Judit Dukai Takách.

Uroczystości Helikon zakończyły się wraz ze śmiercią hrabiego mecenasa w 1819 r. W latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku podjęto próby ożywienia starej tradycji, w końcu udało się to w 1957 r. Od 1992 r. uroczystości organizowane są przez fundację co dwa lata, pod nazwą Współczesne Uroczystości Szkół Średnich. Na imprezy otrzymują zaproszenie wszystkie szkoły średnie z regionu Zadunaja, a uczniowie zmierzyć się mogą w 18 kategoriach artystycznych.

Zdjęcia parku i pomnika Helikon w Keszthely

Mapa