Rybolov v západnej časti Balatonu

Rybolov v západnej časti Balatonu

Rajom pre rybárov je región západnej časti Balatonu.

Rieka Zala, Malý Balaton a mnoho menších jazier predstavujú vynikajúce možnosti pre rybolov. Sú tu aj umele vytvorené rybníky ako napr. v Zalaszentgrót, o ktorých sa starajú odborníci.

Prirodzené vodné plochy Západného Balatonu

  • Rieka Zala – je charaktristická tým, že pramení aj ústí v Maďarsku. Loví sa tu kapor, amur, šťuka, zubáč, sumec, karas, pstruh a iné druhy.
  • Malý Balaton – je najromantickejšia oblasť pre rybolov. Je chránenou oblasťou , preto platia tu aj prísnejšie požiadavky na rybolov. Loví sa tu kapor, amur, šťuka, zubáč, sumec a iné druhy.
  • Balaton – jej plocha tvorí dve tretiny stojacich vôd v Maďarsku. Využívajú tu všetky spôsoby lovenia. Loví sa tu kapor,šťuka, amur, zubáč, sumec, a iné druhy.
  • Rybník v Zalacsányi leží v krásnom prostredí, loví sa tu tiež kapor,šťuka, amur, zubáč, africký sumec a iné druhy.