Kąpiele lecznicze

Kąpiele lecznicze

W Hévíz tradycje kąpieli posiadają daleko sięgającą przeszłość historyczną.

Hydroterapia w dosłownym tłumaczeniu oznacza leczenie wodą. W tym przypadku kąpiele wykorzystują w celach leczniczych wyłącznie fizyczne właściwości wody (temperatura, wypór, ciśnienie hydrostatyczne, opór, „gęstość”).

Balneoterapia jest czymś więcej niż hydroterapia, ponieważ zastosowanie znajduje woda lecznicza z uwzględnieniem jej właściwości chemicznych i biologicznych.

Zastosowanie jako „naturalnego leku” opiera się przede wszystkim na empirycznych doświadczeniach, choć w ostatnim czasie przeprowadzone badania dostarczyły wielu obiektywnych i dokładnych danych potwierdzających efektywności i mechanizm działania balneoterapii.

Wody lecznicze dzieli się ze względu na skład chemiczny i zgodnie z nim określa się wskazania do ich stosowania.