Kúpeľná kúra

Kúpeľná kúra

Kúpeľná kúra v Hévízi disponuje tradičnou a historickou minulosťou.

Hydroterapia znamená vodoliečbu. Táto procedúra sa vyznačuje výlučne v terapickom využití fyzikálnych vlastností vody.

Balneoterapia sa odlišuje od hydroterapie tým, že pri využívaní liečebnej vody sa berú do úvahy aj jej chemické a biologické účinky.