Fürdőkúra

Fürdőkúra
Hévízen a fürdőkultúra igen jelentős hagyományokkal és történelmi múlttal rendelkezik. A hydroterápia vízgyógyászatot jelent, szószerinti fordításban. A fűrdőkúrák ebben az esetben a víz „kizárólag” fizikai tulajdonságainak (hőhatásának, felhajtóerejének, hidrosztatikai nyomásának, ellenállásának, „sűrűségének”) terápiás felhasználását jelenti. A balneoterápia annyival több a hidroterápiánál, hogy a gyógyvíz gyógyászati célú alkalmazása, felhasználás során a kémiai és biológiai együttes hatásait is figyelembe veszik. „Természetes gyógyszerként” történő alkalmazása elsősorban empírikus/tapasztalati ismereteken alapszik, bár az utóbbi időben zajló kutatásoknak köszönhetően egyre több objektív és pontos adat támasztja alá a balneoterápia hatásmechanizmusait és effektivitását. A gyógyvizeket elsősorban kémiai összetételük alapján csoportosítjuk és ennek megfelelően határozható meg az alkalmazásaik indikációs területei is.