Túry a trasy na pamiatku Bélu Darnay- Dornyi

Východiskovým bodom slúžia turistické značky / červená, modrá / z centra mesta Keszthely smerom na Gyenesdiás….

Keszthely – Gyenesdiás/ Felgyenes/- Výletný centrum /Nagymező/-vrch – Kerek/rozhľadňa Festetich/- vrch Pethő /rozhľadňa – Berzsenyi/ – rozhľadňa Padkő-rozhľadňa Paula Kitaibela /Vonyarcvashegy / vrch Pap-hegy rozhľadňa Batsányi – vrch Garga rozhľadňa Bél Mátyás /Balatongyörök/.

/ Sú priemerne ťažké túry niekolkými stúpajúcimi trasamy, zväčša na dobre vyznačených turistických cestách. Doba absolvovania: 3hod. 55 minút, vzdialenosť: 12 km-ov, nadm. výška : 305 m-ov.