(hu) Zalamerenye – Pálos malom

Ospravedlňujeme sa, táto položka je% LANG:,:% a jazyk (y) k dispozícii.