(hu) A bor összehoz…

Ospravedlňujeme sa, táto položka je% LANG:,:% a jazyk (y) k dispozícii.