Malý Balaton

Malý Balaton

Do 18 storočia časť plochy Malého Balatonu tvorilo zátoku Balatonu, kde sa premávali aj parníky.

Veľká časť teritória Malého Balatonu pre návštevníkov je prístupná len za prítomnosti turistického sprievodcu. I napriek tejto skutočnosti ponúka aj ďalšie volné prístupné vodné plochy.

Oblasť Malého Balatonu leží len 25 km od mesta Keszthely a preto ju možno navštíviť i na bicykli a tak spraviť príjemný celodenný program.

Voľne navštívitelná oblasť Malého Balatonu

Ostrov Kányavár, chodníček Búbos vöcsök

Na dvojkilometrovej pešej túry Vám priblížime faunu netopierov a tu žijúce plemená vtákov. Ornitológovia napočítali tu 232 druhov plemien.Z nich 110 plemien aj tu hniezdi. Na tomto území je 27 druhov pod zvýšenou ochranou. Z tohto dôvodu je územie medzinárodne uznávanou oblasťou pre život vtákov. Táto oblasť patrí pod Ramsaiskú dohodu.

Rezervácia byvolov – Kápolnapuszta

Žije v nej 200 byvolov. Každoročný prírastok sa pohybuje okolo 60 ks teliat. Rezerváciu založili v roku 1992 kvôli zachovaniu tohto plemena. Od tej doby sa stalo obľúbenou turistickou atrakciou.

Návštevníci tu spoznávajú históriu života byvolov ale aj ostatných živočíchov žijúcich v tejto lokalite.

Rezervácia je vzdialená len 8 km od ostrova Kányavár a je výborným miestom na cyklistické túry.

Otváracie hodiny: 1.nov. – 31.marca 9,00-16,00
1.apríla – 31.októbra 9,00 – 19,00

Bližšie informácie pod tel.č.: +36 87/555-291

Predvádzací dom – Zalavár Malý Balaton

Predvádzací dom stojí vedľa cesty medzi obcami Zalavár a Zalaszabar. Je to polyfunkčný predvádzací dom, kde Vás cez interaktívnu výstavu oboznámia s minulosťou Malého Balatonu , prírodnými a etnografickými hodnotami regiónu, princípmi ochrany vodných zdrojov a podobne.
V blízkosti domu stojí pametný stĺp Cyrila a Metóda, pozostatky archeologických nálezov a tiež jedno veľké ihrisko.
Otvorené:
1.marec – 1.november / pondelok zatvorené /
Bližšie informácie: +36 87/710-002

Programy na teritórii Malého Balatonu v réžii Hornozemského Národného Parku:

  • Člnkovanie po Malom Balatone a po malebnej rieke Zala.
  • Fotenie prírody – návštevníci si môžu fotografovať živý svet Malého Balatonu z malej chatky vybudovanej z trstiny.
  • Výlety mikrobusom pre jednotlivcov, trasa: Fenékpuszta, Malý Balaton.Termín: 20.jún.-29.august / v sobotu od 9,00 /. Túra sa organizuje pri minimálnom počte osôb 10.
  • Výlety pre návštevníkov prichádzajúci autobusmi, trasa: Fenékpuszta, Malý Balaton, Badací dom, organizuje sa od 15.marca – 31. októbra od pondelka do soboty.

Bližšie informácie a ceny túr sa dozvediete na webovej stránke: www.bfnp.hu

Ak máte záujem o výlety, prosím hláste sa asi 1-2 dni pred začatím túry na www.fenekpuszta.hu , korešpodenčná adresa: 8360 Fenékpuszta, Balatonpart Fenékpusztai Madárgyürüző Állomás.

Otváracia doba: 01.04. – 31.08. od 9,00 – 17,00 hod. Pre väčšie skupiny je nutné vopred sa nahlásiť.

Rozhľadne, pozorovateľne vtákov

V malebnom regióne Malého Balatonu je mnoho upravených miest, rozhľadní, trstinových chatrčí na pozorovanie živej prírody vrátane pozorovanie života vtákov.
Stanice s možnosťou pozorovania: Fenékpuszta, Gát, Balatonhídvég, Kányavári –sziget / ostrov Kányavár /, Bivalyrezervátum / rezervát byvolov/, Kruppai –házkilátó / rozhľadňa z domu Kruppai /, Vörsi madárfigyelő/ Pozorovateľňa vtákov vo Vörsi /, Pap-kerti kilátó / rozhľadňa Pap-kerti /, Fövenyi kilátó/ rozhľadňa Fovenyi.

Predvádzacie domy a pamätihodnosti

Výskumný ústav – Malý Balaton

Budova pomenovaná Vönöczky Szent Jakab stojí vo Fenékpuszte v ktorej návštevníka čaká výstava predstavujúca faunu a flóru v regióne.
Kontakt: 06 87/ 555-291
06 83/ 315 -341
06 30 / 664 – 0404

Predvádzacie centrum na Malom Balatone.

Pri návšteve Predvádzacieho centra turista získa prehľad o faune a flóre tejto lokality o pamätihodnostiach, o prirodzenej ochrane kvality vody, o histórii ale i o etnografických informácií v danom regióne. Budova má funkciu aj kultúrneho centra.
Ďalšie informácie: tel.: 06 83 / 710 – 002, www.kisbalaton.hu
Otvorené: od 1.februára do 30.novembra, pondelok je volný deň.

Chalúpka Matula a pamätná izba Istvána Fekete.

Chalúpku nájdeme na ostrove Diáš. Mnohým pripomína obľúbenú knižku z detských čias názvom Tüskevár. Chalúpka bola postavená podľa pôvodného projektu, aj z knižky známy čln si môžeme pozrieť. Postavili tu aj pomník autora knižky Istvána Fekete.

Kápolnapuszta

Popri staromaďarských plemien byvolov hravou formou priblížia i ostatné druhy živočíchov žijúcich v tejto oblasti. Sú tu stále výstavy, demonštrujú históriu života byvolov a keď sa vydáme na prechádzku okolím z viacerých rozhľadní sa môžeme pokochať po malebnej prírode.
Otvorené: 01.11.- 31.03., 9,00 – 16,00 hod.
01.04.- 31.10., 9,00 – 19,00 hod.
Tel.: 06 83 / 555-291

Múzeum Vajec

Nájdeme ho v budove železničnej stanice Fenékpuszta

Zrúcaniny Baziliky Récéskút

Bazilika bola postavená v XI. storočí. Jej hlavné steny boli zrekonštruované. Je pútnickým miestom Slovanov.
Pamätný stĺp Cyrila a Metóda
Metód bol arcibiskupom Pannónie a Moravy. Cyril bol kňazom, filozófom, ktorý zostavil hlaholiku. Usilovali používanie jazyka národov v liturgických obratoch , čo povolil aj pápež Ján VIII. Pápež Ján Pavol II. svätého Cyrila a svätého Metóda vyhlásil za spolupatróna Európy.
Bazilika Svätého Adorjána
Bola vysvätená v roku 870. Odlišovala sa od ostatných kostolov svojou nadrozmernosťou.
Dom na základoch / Vörs /
Mimo budovy môžeme pozorovať rôzne tradičné náradia používané v oblasti Malého Balatonu.
Adresa: 8711 Vörs, ul. Györgya Dózsa 17. Tel.: 06/85 313 – 754, 06/87 555-291
Otváracie hodiny: 01.05. – 30.09. od 10,00 – 17,00 hod.