Kúpalisko Libáš v Keszthelyi

Kúpalisko Libáš v Keszthelyi

Je najmladším kúpaliskom v meste.

Prv to fungovalo ako volné kúpalisko. Ešte skoršie tu sa plavili husy, odkiaľ je aj názov Libás / husia /.
Teraz tu kotvia jachty a pláž zaplňajú rodiny s deťmi.

Fotografie v Kesthelyi z kúpaliska Libás

Mapa