Múzeum hračiek Vidor

Múzeum hračiek Vidor

Späť do detských čias

Pri návšteve múzea hračiek Vidor, mimochodom ktorý je najväčším v Európe, vynárajú sa nám príjemné momenty z detských čias.

Otvorili ho na štedrý deň 24.12.2010 kde sú vystavené približne 10 tisíc kuriozít.

Autorom výstavy je súkromný zberateľ Túri Török Tibor, ktorý tu vystavuje výsledok svojej zberateľskej aktivity.

Mapa