Kaštieľ – Festetics

Kaštieľ – Festetics
Táto prekrásna budova je tretím najväčším kaštieľom v Maďarsku. Bola postavená v barokovom štýle.

História Kaštieľa

Kaštieľ začal stavať Krištóf Festetics v roku 1745 na základe projektov staviteľa Krištófa Hofstädtera, ktorý tri desaťročia bol hlavným staviteľom na pánskom majetku. Prvú veľkú prestavbu realizoval Pál Festetics v rokoch 1769 – 70 neskôr jeho syn György Festetics v r.1792. Dnešnú polohu kaštieľ nadobudol v rokoch 1883 – 87 na základe úprav grófa II.Taszilóa. Kaštieľ mal 101 miestností, ktoré boli aj potrebné na uloženie vecí princezni Hemilton Douglasa Márie, manželky grófa II. Taszilóa.

Knihovňa kaštieľa

Knihovňa kaštieľa

Nachádza sa v južnej časti kaštieľa a dokončená bola v roku v roku 1801. V súčasnej dobe obsahuje viac ako 90 000 tisíc diel rôznych žánrov dobovej literatúry, vedecké diela, cestopisy, odbornú literatúru a pod. Sú tu aj diela, z ktorých sú známe len jedno alebo dve vydania.

Koncertná sála a park

Drohou krásnou sálou kaštieľa je niekdajšia jedáleň, kde sa usporiadávajú hudobné koncerty ale aj svadobné hostiny známych celebrít. Prekrásny park už v minulosti zabezpečoval a i dnes zabezpečuje pre návštevníkov príjemmný odpočinok na čersvom vzduchu.

Výstavy v kaštieli

Kaštieľ dáva domov pre rôzne výstavy. Vďaka múzeu Rajab Tareq z Kuwajta môžeme spoznávať umenie islámskeho sveta od Maroka až po Indiu, výstavy , ktorá je ojedinelá v Maďarsku.

Múzeum kočov

Sú tu vystavené koče na kolesách ako aj sane. Budova v minulosti slúžila aj ako garáž pre koče resp aj ako maštaľ. Pri návšteve múzea každý návštevník sa môže zamyslieť nad tým čo pre vtedajších ľudí znamenala konská sila…
Zaujímavosťou v kaštiely je aj topografický stôl vo veľkosti 500m2, ktorý sa nachádza v podkrovnej časti budovy kaštieľa. Ďalej návštevník sa môže pokachať na vypchatých zvieratách zo zbierok trófejí Windischgrätza, Széchényiho a Kittenberga.

Fotografie o kaštiely Festetics

Mapa

Keszthely
Kastély utca 1.