Stretching

Streching

Pre správnu funkciu tela je dôležité, aby sme telo mali dostatočne pružné, silné a mobilné.

Stretching je anglické slovo a znamená natiahnúť. Celá procedúra spočíva z naťahujúcich a uvoľňovacích pohybov.

Vo všeobecnosti sú to statické pohyby ale sú známe i dinamické pohyby. Pri týchto cvičeniach čo sa týka natiahnutia ,vyvíja sa menšia sila a cvičiaci získava väčšiu kontrolu nad svojím svalstvom.

Existuje viacej typov ako

  • aktívny statický
  • aktívny dinamický
  • pasívny statický
  • pasívny dinamický
  • zaťažovací progresívny