Anti – aging

Anti-aging

Pod týmto pojmom rozumieme také liečenia, ktoré napomáhajú byť mladým, resp. spomaľujú proces starnutia.

Prostriedky Anti-aging

Medzi prostriedky anti- aging zaraďujeme rôzne masáže, kiropraktiky, homeopatiu, kvetinovú terapiu Bach, kozmetológiu, plastické zákroky, psychoterapiu, pohybovú terapiu, liečenia na uvolnenie stresu, rôzne druhy pôstu, a správnu výživu.