Frigidárium

Frigidarium

Všeobecné informácie

Vzduch vo frigidáriach je studený. Prechody z horúcich miesností do studených z lekárskeho hľadiska majú dôležitú úlohu.

Funkcia frigidária pozostáva z toho, že pôri pokožky sa uzavrú a prestanú sa potiť v dôsledku čoho sa zvýši krvný obeh, čím sa osvieži celé telo.

Pobyt v miestnosti frigidária slúži ako prechod resp. revitalizácia po dlhšom pobyte v horúcich miestnostiach.