Fínska sauna

Fínska sauna

História fínskej sauny siaha až 2000 rokov do minulosti.Teploty sa tu pohybujú od 90 – 100˚C. Na základe nízkej vlhkosti (6 – 15%) nazývajú ju aj ako suchá sauna. Doporučuje sa denne 2-3 krát po 12-15 minút.

Fyziologické účinky fínskej sauny: – pulz človeka sa zvýši z normálneho stavu( 65-75/min.) na 100-150/ minútu, zvýši sa prekrvenie kožnej periférie, zmobilujú sa imunologické procesy v tele, upraví sa látková výmena, príjemne uvoľňuje svalstvo

Štyri procesy sauny: sprchovanie, proces potenia sa, proces ochladenia, oddych