Masáž chodidiel

Masáž chodidiel

Na nohách – chodidlách máme niekoľko tisíc nervových ukončení.

Ich plochy sú ako mikro mapy vnútorných orgánov tela. Nájdeme tu 5 zvys lé a 3 vodorovné zóny.

Zlá životospráva vedie k nahromadeniu toxických látok v tele. Masáž chodidiel má úlohu uvoľniť tieto toxické látky a spustiť samozdravovací proces v tele. Dochádza k stimulácii imunitného systému a k uvolneniu telesného a duševného napätia.