Masáž Lomi lomi nui

Masáž Lomi lomi nui

Pri tejto nasáže prenášame energiu na masírované miesta, čím napomáhame vzniku telesnej a duševnej rovnováhy.

Masáž sa realizuje tým spôsobom, že pomocou ruky predlaktia a lakťa vyvíjame tlak na masírované miesto.

Táto technika sa odlišuje od tzv. západnej techniky, lebo nie vždy smeruje k srdci človeka. Pre účinnosť tejto masáže je nutná správna technika dýchania. Masáž trvá 45-90 minút, ale na konci je však nutná aspoň 10 minútová relaxácia.