Očné lekárstvo

Očné lekárstvo

K zdravému spôsobu života patrí aj výborný zdravotný stav oka.

Je súčasťou zdravia človeka , ako takého a správnej životosprávy.

Zvlášť musíme si chrániť oči v letných mesiacoch, keď je vysoké UV žiarenie slnka.

V Hévízi stoja aj turistom k dispozícii očné ošetrenia pomocou odborných lekárov, ako aj môdné salóny očnej optiky.