Liečivá masáž

Liečivá masáž

Pri masáži sa používajú rôzne dotyky, tlaky, trenie a hladkanie.

Pri aplikácie sa uvoľňuje alebo stimuluje svalstvo, zlepšuje sa krvný a lymfatický obeh a funkcia kože.

Medzi liečivé masáže patria tzv. švédske , reflexné, lymfo, športové resp. uvoľňovacie masáže.

Liečivá masáž

Je to terapeutická masáž, pôsobí preventívne, ale aj ako liečba na rôzne ochorenia napr. vysoký krvný tlak, uvoľnenie stuhnutého svalstva, obnova vitality resp. mobility človeka.

Švédska masáž

Pôsobí na celé telo človeka, uvoľňuje svalstvo a zhyby. Podporuje pohybové funkcie uvoľňuje krčovité znehybnenie svalstva.

Masáž reflexnej zóny

Vztlačením sa dráždia reflexné body tela, pomocou čoho sa vyvíjajú rozličné reakcie na iných častiach tela.

Segmentálna masáž

Je masáž, ktorá sa realizuje po konkrétnych nervových zónach danej nemoci tela. Sú to zásahy piatih hmatov, a liečba môže trvať aj niekoľko hodín.

Masáž bunkového pletiva

Je to technika vyžívania bunkového pletiva.

Masáž lymfatických uzlín

Táto masáž spôsobom hladkania, resp. napumpovanými pohybmi dopomôžu k vylučovaniu lymfatických uzlín.