Telocvik – rehabilitačný telocvik

Telocvik – rehabilitačný telocvik

Je súčasťou koplexnej liečbnej kúry a je dôležitá liečebná metóda pri ochorení pohybového ústrojenstva.

Rehabilitačný telocvik

Pomáha pri náprave poškodených kĺbov, svalstva, chrbtice a pod.

Podvodný telocvik

Minerálne zloženie vody ako aj fyzické vlastnosti vody / napr.vztlaková sila, odpor / zľahčuje telocvik, má priaznivý účinok na pohyb pod vodou a oveľa menej zaťažuje svalstvo a kĺby. Odporúča sa aj pre pacientov, ktorí kontinentálny telocvik nemôžu akceptovať.

Rozlišujeme 2 druhy telocviku

  • individuálny
  • skupinový