Zábaly bahnom

Zábaly  bahnom

Pri terapiách využívajú bahno vyťažené z rašelinového riečiska jazera Hévíz, ktoré je bohaté na aminokyseliny, farbu má tmavosivú.

Zloženie: 80% organické, 20% neorganické zmiešané prírodné bahno. Kvôli zloženiu minerálií, radioaktivity a pri vlastnosti dobre udržovanej teploty je vhodné pri reumatických, degeneratívnych, dermatologických rehabilitácií. Vďaka obsahu radonu slúži aj ako prostriedok na utíšenie bolesti.

Pred liečením je nutná konzultácia odborným lekárom.

Teplota bahna: 38 -42 ˚C

Doba liečenia: 20 minút / denne, elebo každý druhý deň

Kontraindikácie

  • pri rôznych edém spôsobené srdcovými ochoreniami
  • pri rôznych interných chorobách
  • pri rôznych ochoreniach poybového ústrojenstva
  • pri neurologických ochoreniach