Možnosti doporučeného pobytu pre zahraničných hostí

Beutalási lehetőségek

V prípade záujmu pacient ešte doma vyhľadá „ svoju” zdravotnú poisťovňu s otázkou či možný pobyt bude poisťovňou prefinancovaný.

Ak áno, tak poisťovňa pošle pacienta k odbornému lekárovi, ktorý potvrdí nutnosť liečenia. Následne pacient vyplní poisťovňou predložený formulár.

Na telefónnom čísle 00 36 83 501 708 cudzie jazyky ovládajúci pracovníci nemocnice dátumovo určia odborné lekárske vyšetrenie, kde ošetrujúci lekár podľa zistení zdravotného stavu pacienta zostaví liečebnú procedúru.

Po ukončení liečby pacient uhradí nemocnicou pozostavenú sumu na základe súhrného účtu.
Pacient doma účet predloží poisťovni na preplatenie. Jednotlivé poisťovne preplácajú buď celú resp. polovicu z finančnej čiastky.

Bližšie informácie získate na tel.č.: 00 36 83 501 708 a na www.spaheviz.hu