Vaňový kúpeľ

Vaňový kúpeľ

Všeobecné informácie

Druhy vaňových kúpeľov

  • hydroxeur-vaňový kúpeľ
  • štvorkomorový galvanický kúpeľ
  • elektrický vaňový kúpeľ
  • striedavý kúpeľ

Je to neoddelitelná súčasť fyzioterapie. Pri komplexných terapiách je dôležité použitie prírodných faktorov.

Môže byť samotne jedna terapia, alebo viac opierajúc vzájomne na seba.

Terapie vzájomne opierajúc na seba podporujú vzájomné účinky napr.: rehabilitačný telocvik v termálnej vode.

Pri aplikácie fyzioterapií je dôležité zostaviť komlexný liečivý program. Na základe komplexného vyšetrenia pacienta odborný lekár určí procedúry zamerané na jednotlivca.

V Hévízi odporúčame min. 2-týždňové procedúry. Priebehom procedúr stále stojí k dispozícii lekárska kontrola a pri ukončení procedúr tiež lekárska prehliadka.