Hydroterapia

Hydroterapia

Všeobecné informácie

Procedúry hydroterapie:

Hydroterapia využíva fyzikálne vlastnosti vody na terapeutické účely.

Fyziologické účinky

Spôsob ponárania sa do vody s indiferentnou teplotou ( 34 – 36˚C ) má fyziologické účinky na telo človeka ako napr.:

  • nastane „ zriedenie” krvi
  • na základe tlakových zmien v tele zmení sa kapacita pľúc
  • nastane uvoľnenie pevného svalstva
  • zvyšuje sa funkcia obličiek
  • znižujú sa zápaly zhybov

Účinky hydrostatického tlaku

  • kompresný účinok na žily a kožné cievy
  • zníži objem hrudníka a brušnej dutiny
  • ovplyvňuje mechaniku dýchania
  • zvyšuje funkciu obličiek
  • znižuje objem zapálených kĺbov

Hydroterapia – stupeň tepla

Studená alebo teplá voda priaznivo pôsobí na látkovú výmenu. Na perifériách tela človeka vyvolávajú protichodné zmeny.

Indikácie: – reumatické ochorenia pohybového ústrojenstva, pred a pooperačné liečenia
zhybov, chronické ženské ochorenia a pod.

Kontraindikácie: – nádorové ochorenia / chemoterapia /, akútne zápalové ochorenia, tehotenstvo, chronický alkoholizmus, akútne i chronické nákazlivé ochorenia a pod.

Bez odporúčania lekára sa doporučuje 30 minutový kúpeľ.

Doporučuje sa aj ako pitná kúra pri žalúdočných, črevných zápalových ochoreniach.