Vadlánlik

Vadlánlik

Vadlánlik je zriedkavý prírodný útvar / malá jaskyňa / vo velkosti jednej väčšej izby, ktorú neskôr umelo zväčšili.

Pôvodne bola vytvorená veternou eróziou.

Fotografie z Vadlánlika

Mapa

Center map
Traffic
Bicycling
Transit