Kameňolom

Kameňolom

Všeobecné informácie

Počas roka organizujú tu mnohé podujatia.

Keď sme na prechádzke k jaskyni Vadlánlik alebo k Nagymező oplatí sa pozrieť aj kameňolom.

Po ukončení ťažby kameňa príroda tu vytvorila zaujímavé dielo. Sú tu obrovské rokliny. Keď zídeme až na dno , môžeme si vyskúšať jeho výbornú akustiku.

Fotografie z kameňolomu

Mapa